RODO

Informacja o przetwarzaniu  danych osobowych
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako" RODO" - poniżej przekazujemy informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych.

 
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest : Firma Produkcyjno-Usługowo- Handlowa   HEBAN 86-300 Grudziądz, ul. Parkowa 22 b 

2 .Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, drogą elektroniczną e-mail: heban1@vp.pl, telefonicznie 
56 46-245-68, 600380122 lub osobiście w siedzibie firmy.


II. Cel i okres przetwarzania danych osobowych.

1. Państwa dane osobowe a także dane osobowe Państwa pracowników pozyskaliśmy   w związku ze składanymi zamówieniami, podczas składania ofert, zawieranych  umów  oraz  podczas procesu rekrutacji.
 W przypadku firm Państwa dane mogą pochodzić również z bazy danych CEiDG,  bazy  podmiotów gospodarczych.
Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane a mianowicie :
   -  zawieraniem i wykonaniem umów - przez czas przygotowania, trwania oraz do momentu całkowitego wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy,
   -  nawiązania współpracy - przez czas jej trwania aż do momentu jej zakończenia lub  żądania zaprzestania przetwarzania danych,
   -  wykonywania spoczywających na Administratorze obowiązków tj: wystawianie i          przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych,
   -  obsługi reklamacji w terminach i formie przewidzianych przez przepisy prawa,
   -  w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia, właściwej organizacji pracy  oraz właściwej obsługi klienta,
   -  rekrutacji - na podstawie zgłoszeń i dobrowolnej zgody.
 2.  Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest :

  • art.6 ust.1 lit a RODO tj, zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • art.6 ust.1 lit b RODO tj, wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  • art.6 ust.1 lit c RODO tj, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art.6 ust.1 lit f RODO tj, prawnie uzasadniony interes Administratora.

III. Komu przekazujemy dane osobowe 

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w  imieniu Administratora , o ile to konieczne wyłącznie podmiotom, które w imieniu   Administratora wykonują niektóre czynności przetwarzania  np.obsługa BHP .
Z podmiotami takimi zawieramy odpowiednie umowy a udostępniane im dane nie mogą być wykorzystywane na ich własne potrzeby lub w sposób, który nie został  przez nas zaoprobowany.
Państwa dane nie bedą przekazywane  do państw trzecich.

IV. Jakie prawa Państwo posiadają ?
Na podstawie RODO i zasad w nich określonych mają Państwo prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania oraz poprawienia,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przeniesienia danych.

V. Skarga
Administrator Danych podejmie wszelkie możliwe środki techniczne, organizacyjne i prawne aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych.
     Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza             przepisy prawne maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych.
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem